در این قسمت گروه های مختلف زیرشاخه گروه لینوکس اصفهان, فعالیت ها و مستندات خود را قرار میدهند.

راهنما

ابزارها

  • کوتاه سازی آدرس - برای اصلاح URL های فارسی که به صورت کد شده نمایش داده می شوند، از این ابزار استفاده کنید.
  • لیست صفحات شخصی - برای سهولت در ایجاد اسامی حاضرین هر جلسه و ایجاد صورت جلسه

زیر گروه ها

کارگاه ها

پروژه‌ها