گالری گروه کاربران لینوکس اصفهان


اولین جلسه گروه کابران لینوکس در دفتر عرفان عرب فخری
هشتمین جلسه گروه کابران لینوکس در مرکز فرهنگی آتروپات
نهمین جلسه گروه کاربران لینوکس در مرکز فرهنگی آتروپات
گالری جلسه سیزدهم گروه کاربران لینوکس در مرکز فرهنگی آتروپات
گالری جلسه پانزدهم گروه کاربران لینوکس در کتابخانه مرکزی شهرداری
گالری جلسه شانزدهم گروه کاربران لینوکس در کتابخانه مرکزی شهرداری
گالری جلسه هفدهم گروه کاربران لینوکس در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی شهرداری
گالری جلسه بیست و چهارم گروه کاربران لینوکس در کتابخانه مرکزی شهرداری - حضور Moray Allen در جلسه گروه
گالری جلسه بیست و هشتم گروه کاربران لینوکس در کتابخانه مرکزی شهرداری - حضور امیر تاکی در جلسه گروه
گالری جشن روز آزادی نرم افزار
جلسه سی و هفتم گروه کاربران لینوکس در کتابخانه مرکزی شهرداری
گالری جشن انتشار فایرفاکس
روز دبیان ۲۰۰۸/۱۳۸۷ در جلسه شصت و دوم گروه کاربران لینوکس اصفهان
گالری جشن روزآزادی نرم افزار ۲۰۰۸
گالری جشن انتشار اوبونتو ۸.۱۰
اولین جلسه زیر گروهها در فرهنگسرای پرسش - ۲۹ آبان
گالری اصفهان لاگ در مرکز نجوم ادیب ۳۰ آبان ۱۳۸۷
گالری دومین سال فعالیت اصفهان لاگ - ۲۴ فروردین ۱۳۸۸
گالری جشن روز آزادی نرم افزار ۲۰۰۹ - ۲۶ شهریور ۱۳۸۸
گالری جشنواره نصب اوبونتو ۹.۱۰ - ۲۹ آبان ۱۳۸۸
گالری کارگاه خط فرمان - ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
گالری جشنواره نصب اوبونتو ۱۰.۴ - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
گالری روز آزادی نرم افزار ۱۳۸۹ - ۲۵ شهریور ۱۳۸۹
گالری جلسه صدو هفتاد و دوم - ده سالگی ویکی‌پدیا ۲۷ دی ۱۳۸۹
گالری روز آزادی نرم افزار ۱۳۹۰ - ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
گالری روز آزادی نرم افزار ۱۳۹۱ - ۵ مهر ۱۳۹۱
گالری جشن انتشار دبیان wheezy و اوبونتو ۱۳.۰۴ - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
گالری گلریزون همایش روز آزادی نرم افزار ۲۰۱۳ - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
گالری همایش روز آزادی نرم افزار ۲۰۱۳ - ۳۰ شهریور ۱۳۹۲
گالری روز عتیقه جلسه سیصد و سیزدهم - ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
گالری آخرین جلسه سال ۱۳۹۲ - ۱۹ اسفند ۱۳۹۲