حامیان

در این بخش فهرسـتی از حامـیان مـالی و معنوی گروه کاربران لینوکس اصفهان قرار می گیرند.
حامیان اصلی گروه کاربران لینوکس اصفهان

 • طرح ملی نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز
 • کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان
 • فرهنگسرای پرسش
 • خانه جوان
 • سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری اصفهان


شرکت هایی که تا کنون گروه کاربران لینوکس اصفهان را در فعالیت های خود یاری کرده اند:

 • شرکت چاووش اصفهان
 • شرکت پیام پرداز اصفهان
 • شرکت ریزپرداز تراشه اصفهان
 • شرکت سپانو
 • فروشگاه لینوکس شاپ
 • فروشگاه سی توکمکهای دریافتی از طرف حامیان

 • دانشگاه صنعتی اصفهان: در اختیار گذاشتن سالن برای برگزاری ۵ جلسه عمومی
 • شرکت چاووش: در اختیار گذاشتن کلاس آموزش برای برگزاری ۹ جلسه عمومی
 • کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان: در اختیار گذاشتن سالن آموزش از جلسه ۱۵ تاکنون و سالن همایش جهت برگزاری همایش انتشار اوبونتو
 • سازمان فرهنگی – تفریحی شهرداری اصفهان: در اختیار گذاشتن کلاس آموزشی در فرهنگسرای پرسش برای برگزاری جلسه زیر گروه ها
 • خانه جوان: همکاری برای اخذ فضای آموزشی جهت برگزاری جلسه زیرگروه ها
 • موسسه فرهنگی اهل البیت: در اختیار گذاشتن سالن همایش جهت برگزاری همایش روز آزادی نرم افزار
 • شرکت پیام پرداز اصفهان : کمک مالی جهت برگزاری همایش روز آزادی نرم افزار و همایش انتشار اوبونتو
 • شرکت ریزپرداز تراشه: کمک مالی جهت برگزاری همایش روز آزادی نرم افزار
 • شرکت سپانو : کمک مالی جهت برگزاری همایش روز آزادی نرم افزار آزاد ۲۰۰۹
 • مرکز آموزش سازمان فاوای شهرداری اصفهان - سالن دو دوره جشنواره نصب اوبونتو
 • انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه اصفهان - در اختیار گذاشتن سالن همایش روز آزادی نرم افزار ۱۳۸۹