علی عرفانی


axgig.com_images_74271586537089293826.jpg

 • نام : علی
 • نام خانوادگی : عرفانی
 • تحصیلات : دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 • تخصص : ؟!
 • توزیع لینوکس : Debian (دبیان) - kali (کالی)

درباره من


دانشجوی مهندسی نرم افزار و علاقه مند به لینوکس و امنیت

تماس با من


آدرس صندوق پستی: lord.alligator92@gmail.com

از طریق کانال IRC:

 • شناسه اینترنتی: arefane
 • سرور: freenode
 • کانالها: najafabad# در کانال IRC

سابقه فعالیت


سمت ها :


سمینارها :


همایش ها :

 • حضور در فعالیت های همایش روز آزادی نرم افزار ۲۰۱۲ ( عضو تیم ثبت نام و تیم پشتیبانی و قشر زحمتکش! )
  زمان: چهارشنبه ۵ مهرماه ۱۳۹۱ - مکان: اصفهان، دانشگاه خوراسگان، تالار امیرکبیر
 • حضور در فعالیت های همایش روز آزادی نرم افزار ۲۰۱۳ ( عضو تیم ثبت نام و تیم پشتیبانی و قشر زحمتکش! )
  زمان: شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ - مکان: کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان
 • حضور در فعالیت های همایش روز آزادی نرم افزار ۲۰۱۴ ( مدیر تیم ثبت نام )
  زمان: پنجشنبه هفدهم مهرماه ۱۳۹۳ - مکان: اصفهان، دانشگاه خوراسگان، تالار امیرکبیر