جلسه

تاریخ برگزاری :زمان : دو شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۳۰
موضوع بخش عمومی: آشنایی با ابزار نوشتاری در لینوکس (لاتک)

برنامه اعلام شده این جلسه

  • اخبار - نرم افزار های آزاد و متن باز تیم خبری ( ارائه آقای علی عرفانی ) -
  • خط فرمان -
  • سمینار -
    • موضوع سمینار : آشنایی با ابزار نوشتاری در لینوکس (لاتک) - سپیده رمضانی
  • جلسه آزاد


لطفا نظرات خود را در این صفحهٔ بازخورده جلسه مطرح نمایید.

اسلاید جلسه

خلاصه جلسه

حاضرین در جلسه


جلسه اولی ها