در این بخش می توانید مستندات , مقالات , راهنما ها و شیوه نامه های گروه کاربران لینوکس اصفهان را پیدا کنید.
آموزش های متفرقه

آموزش هایی که ربطی به هم ندارند: مجموعه‌ایی از آموزش ها و دستورالعملهاست خط فرمان.

فلسفه نرم افزار آزاد

مباحث تئوری فلسفه آزادی نرم افزار را برسی میکنم.

احازه نامه های نرم افزاری